Διαδικασία παραγωγής

Η διαδικασία πλήρους ανανέωσης των ελαστικών περιλαμβάνει επτά στάδια και κάνει χρήση της τεχνολογίας αιχμής, με σκοπό τη διασφάλιση απόλυτης ακρίβειας.

Η αξιοπιστία και η συνέχεια της διαδικασίας αποτελούν τους απώτερους στόχους, για βελτίωση της ποιότητας, των επιδόσεων και της παραγωγικότητας.

Αρχική επιθεώρηση

Αξιολόγηση του εισερχόμενου στελέχους.

Μεγιστοποίηση χρόνου διαθεσιμότητας χρήσης του οχήματος, ελαχιστοποίηση χρόνου αδράνειας του οχήματος
Εντοπισμός πιθανών προβλημάτων και πρόληψη μελλοντικής βλάβης στο δρόμο.

Η ΠΕΛΜA ΑΕ χρησιμοποιεί την καλύτερη τεχνολογία μη καταστροφικής επιθεώρησης για να εντοπίσουν τα πιθανά προβλήματα και να συμβάλουν στην πρόληψη μελλοντικής βλάβης στον δρόμο.

Ξύσιμο

Απόλυτα στρογγυλεμένο στέλεχος για βέλτιστη δυναμική κύλισης.

Η διαδικασία ξυσίματος της ΠΕΛΜΑ ΑΕ δεν απομακρύνει απλά τα υπολείμματα ελαστικού. Το τέλειο περίγραμμα αποκαθιστά τα αρχικά σημεία κάμψης και μειώνει τις τάσεις. Αυτό αυξάνει την αξιοπιστία. Από απολύτως ομόκεντρα πιάτα προκύπτουν ελαστικά ενδεχομένως στρογγυλότερα ακόμη και από καινούργια Ένα άνετο δρομολόγιο μειώνει τους κραδασμούς και την κούραση του οδηγού και αυξάνει την παραγωγικότητα.

 

Ξύσιμο πληγών…

…και επισκευές με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από το ελαστικό.

Όλες οι ορατές αλλά και οι πιθανολογούμενες φθορές που εντοπίζονται, εξετάζονται, αποκαθίστανται και επισκευάζονται προσεκτικά. Κατά τον τρόπο αυτό, αυξάνεται η αξιοπιστία αλλά και η δυνατότητα περαιτέρω αναγόμωσης.

Προετοιμασία πέλματος και πελμάτωμα

Υπόσχεται εκ νέου μεγάλη και αξιόπιστη διάρκεια χρήσης.

Προβουλκανισμένο πέλμα και κούσιον συγκεκριμένου μήκους εφαρμόζεται στο στέλεχος. Η ηλεκτρονική τεχνολογία που χρησιμοποιούμε εγγυάται ότι το υλικό τοποθετείται ισομερώς στο ελαστικό με τη δέουσα τάση. Αποτέλεσμα: καλύτερη ισορροπία, καλύτερη ένωση, καλύτερο ελαστικό.

 

Φακέλωμα και βουλκανισμός…
Κατασκευαστική ισχύς.

…και επισκευές με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από το ελαστικό.

Καθώς χρησιμοποιείται προβουλκανισμέTο πέλμα, απαιτείται βουλκανισμός μόνο για το πέλμα και το στέλεχος.

Πριν από την εισαγωγή στο θάλαμο βουλκανισμού, το μονταρισμένο ελαστικό συγκρατείται απαλά από ελαστικό φάκελο που δε προκαλεί στρέβλωση, εξουδετερώνοντας επομένως την τάση επί του στελέχους.

Αποτέλεσμα: πιο ισχυρό κόλλημα από το αρχικό στέλεχος, εξαιρετική αξιοπιστία και πραγματική δυνατότητα παράτασης της συνολικής διάρκειας χρήσης του ελαστικού και μείωσης του συνολικού κόστους ισόβιας διάρκειας.

Τελική επιθεώρηση…
…και αρχίζει μία νέα περίοδος ζωής.