Πιστοποίηση

Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη με ISO & ECE 109. Στη σύμβαση με την προμηθεύτρια εταιρεία BANDAG U.S.A. προβλέπεται ετήσια επίσκεψη ειδικών τεχνικών της που παρακολουθούν την παραγωγική διαδικασία και συμπληρώνουν ένα ερωτηματολόγιο 100 περίπου σημείων ανά στάδιο παραγωγικής διαδικασίας.

Εφόσον γίνονται όλα σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, χορηγείται ειδικό σήμα πιστοποίησης ποιότητας.

Επιπλέον η BANDAG λειτουργεί ειδικό σχολείο εκμάθησης της διαδικασίας αναγόμωσης στο Βέλγιο και όλο το προσωπικό καθώς και οι φορείς της επιχείρησης, έχουν φοιτήσει και έχουν λάβει δίπλωμα MASTER CRAFTSMAN.